Imam, Alhaji Abubakar.
Tarihin Annabi / na Alhaji Abubakar Imam.
Zaria : Northern Nigerian Pub. Co., c1970.
Alternate title: Tarihin annabi na daya.
"Juzu?i na daya, da na biyu, da na uku."
Mu?ammad, Prophet, -632.
Hausa language -- Texts.
Tarihin annabi na daya.
Philadelphia Area Center for History of Science
If you are not immediately redirected, please click here